o zjeździe

W dniach 14 – 16 września w Konstancinie-Jeziornej odbędzie się Międzynarodowy Zjazd Liderów Ośrodków Diecezjalnych Spotkań Małżeńskich. Organizatorem tego wydarzenia od strony organizacyjno-technicznej jest ośrodek warszawski SM.

Mottem Zjazdu są słowa z Drugiego Listu do Tymoteusza:  „Podnieś na duchu, czuwaj we wszystkim, znoś trudy, spełnij swe posługiwanie!

(wg 2Tm 4, 2-5)

W Zjeździe weźmie udział ok. 190 osób z wszystkich krajów, w których rozwijają się Spotkania Małżeńskie.

Serdecznie zapraszamy.