Program dla uczestników

Piątek 8 września
18:00 Kolacja
19:00 Otwarcie Zjazdu
20:00 Spotkanie 1 „Jeżeli miłujemy się wzajemnie, Bóg trwa w nas”
20:30 Spotkanie z samym sobą
21:00 Msza Św.
 
Sobota 9 września
7:40 Jutrznia
8:00 Śniadanie
8:45 Spotkanie 2. „Dialog kształtuje moje życie chrześcijańskie”
9:25 Spotkanie z samym sobą
9:45 Dialog małżeński 15+15
10:15 Przerwa
11:00 Spotkania w grupach
12:30 Przerwa
12:45 Obiad
14:00 Spotkanie 3. „Spotkania Małżeńskie: wspólnota w misji”
14:40 Spotkanie z samym sobą
15:00 Dialog małżeński 15+15
15:30 Przerwa
16:00 Spotkania w grupach
17:30 Przerwa
18:00 Msza Św. 
19:00 Kolacja
20:00 Koncert
21:30 Ognisko
 
Niedziela 10 września
7:40 Jutrznia
8:00 Śniadanie
8:45 Słowo od Założycieli – Irenki i Jurka
9:30 Spotkanie 4. „Z czym wyjeżdżam?”
9:45 Spotkanie z samym sobą
10:00 Przerwa
10:30 Godzina świadectw
12:00 Podsumowanie zjazdu
12:45 Przerwa
13:00 Msza Św.
14:00 Obiad
15:00 Wyjazd